GOOGLE PREPORUKE

Pronađite poželjnu ideju

Upite za pretragu mogu biti dobar izvor inspiracije za šta da se stvori i kako obogatiti svoj novi / postojeći sadržaj. Upiti vam mogu pomoći da identifikujete koja pitanja ljudi imaju na umu, na primer:


Potražite temu ili pitanje koje vas zanima na Google-u, a zatim proverite da su i "ljudi pitali" i "srodne pretrage" da bi dobili dodatne povezane ideje.


Pogledajte vaše stranice u uvidima za pretragu u uvidima i razmislite da li biste trebali da stvorite više povezani sadržaj.


Koristite Google trendove da identifikujete šta ljudi traže u kontekstu teme / upita koji vas zanima.